Mình viết blog

Có lẽ với những 8x, 9x như mình mọi người đều đã từng là bloger nhỉ? vì khi chưa có mạng xã hội thì mọi người đều chia sẻ cuộc sống của mình qua yahoo 360 blog.

Nghĩ lại thì từ hồi đó mình cũng rất ít chia sẻ hay viết một cái gì đó quá dài, mặc dù theo mình nghĩ thì là mình thích viết nhưng không đủ tự tin để viết hay chia sẻ gì cả

Lần này mình muốn thử thách bản thân hơn, muốn rèn luyện kỹ năng viết và tạo ra một nơi để có thể chia sẻ và lưu giữ những suy nghĩ và hành trình trong cuộc sống của mình!

nên.. mình viết blog!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Table of Contents