“Chúng ta đều là những tảng băng cô độc và lạnh lẽo đang tan chảy trước ngọn gió của thời gian”