Perfectionism a.k.a Chủ nghĩa hoàn hảo

Chủ nghĩa hoàn hảo không giống với việc luôn cố gắng để làm cho mọi thứ trở nên tốt nhất có thể. Chủ nghĩa hoàn hảo là niềm tin rằng nếu chúng ta có cuộc sống hoàn hảo, có vẻ ngoài hoàn hảo và hành động hoàn hảo thì ta có thể giảm thiểu hoặc […]