Ta có đang thật sự thành thật với chính bản thân mình?!

“Hãy luôn thành thật với bản thân” Okey! nghe có vẻ đơn giản nhưng giờ tôi có cách nghĩ khác về câu nói này Hình như không phải lúc nào ta cũng thành thật với bản thân!? Nhiều khi ta đang tự lừa dối bản thân nhưng sự lừa dối này được lồng trong một […]